Persatuan Mahasiswa Hadhari (PMH), UiTM Shah Alam

Persatuan Mahasiswa Hadhari ditubuhkan pada tahun 2005 dengan tujuan untuk menyampaikan informasi islam pada mahasiswa di alam kampus.

Sahabat Prihatin

Sahabat Prihatin merupakan satu program di bawah Persatuan Mahasiwa Hadhari UiTM Shah Alam dengan kerjasama Academy Contemporary Islamic Studies (ACIS). Program ini dijalankan sepanjang semester pada setiap hari Rabu.

Page Rasmi Persatuan Mahasiswa Hadhari (PMH)

Jangan lupa untuk like page rasmi PMH di Facebook untuk mengetahui lebih lanjut tentang aktiviti yang dijalankan sepanjang semester (^^,).

PMH Di Puncak Broga

Pada 07 Jun 2014 bersamaan 9 Syaaban 1435 Persatuan Mahasiswa Hadhari (PMH) telah berjaya menganjurkan satu aktiviti Pendakian Ke Puncak Impian iaitu Puncak Broga di Semenyih,Selangor.

Thursday, 14 July 2011

PENGENALAN

SEJARAH PENUBUHAN
Persatuan Mahasiswa Hadhari (PMH) Universiti Teknologi MARA (UiTM) Malaysia adalah sebuah badan persatuan bercorak dakwah yang berdaftar di bawah Bahagian Hal Ehwal Pelajar dan Alumni (HEPA) dan mempunyai ahli jawatankuasa terlantik.

Pada 8 Ogos 2005, Persatuan Mahasiswa Hadhari telah diluluskan penubuhannya oleh UiTM di bawah Seksyen 8 (1) Akta Institusi-institusi Pelajaran (Tatatertib) 1976 dan didaftarkan dengan nombor pendaftaran SMH 149.


OBJEKTIF

  1. Menyiarkan maklumat tentang Islam dan perkara-perkara yang berkaitan.
  2. Mendekati mahasiswa dengan menganjurkan program yang menarik dan berfaedah.
  3. Menganjurkan idea Islam sebagai sebagai teras hidup yang sempurna.
  4. Memartabat dan memperkasakan Islam di UiTM.
  5. Memudahkan perhubungan penyebaran maklumat oleh pihak Pusat Pemikiran dan Kefahaman Islam (CiTU) kepada mahasiswa.
  6. Memberi sokongan di dalam bentuk kehadiran bagi program-program CiTU.
  7. Memberi sumbangan berbentuk tenaga kerja untuk program-program CiTU.
  8. Bermatlamatkan dakwah untuk untuk non-muslim, islah untuk untuk sesama Islam dan pentarbiyahan ahli. 
 MOTO 


                  “Membangun Generasi Berilmu Dan Berakhlak Mulia”